X

Voor wie zijn we er?

             

Weesjongeren, incestslachtoffers, thuislozen allerhande,
alleenstaande zwangere jonge vrouwen of
jonge moeders in uitzichtloze situaties …

 

Vzw De Stappaert geeft al deze jonge mensen
tussen 17 en 25 jaar, in acute problemen,
de kans om stap voor stap op
eigen benen in het leven te staan.